O’zbekistonda sodir bo’layotgan voqea va hodisalar yangliklar